gleich zum inhalt springen

Firma Mykologiczno-Budowlana CIAK

ZAPRASZAMY NA NASZĄ NOWĄ STRONĘ  http://osuszenie.pl/

Aktualnie zakończyliśmy osuszanie zabytkowego kościoła franciszkanów w Udziale na Białorusi:

http://franciszkanie-warszawa.pl/teksty/osuszanie-zabytkowego-kosciola-franciszkanskiego-w-udziale-na-bialorusi

Iniekcja pozioma

Jesteśmy firmą specjalistyczną i od 1987r na terenie całej Polski wykonujemy prace związane z pozbywaniem się wilgoci w budynkach oraz naprawiamy skutki długotrwałego zawilgacania murów.

USŁUGI JAKIE WYKONUJEMY:

 • IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE  I PRZECIWWODNE PIONOWE, IZOLACJE POZIOME met. INIEKCJI NISKOCIŚNIENIOWEJ-(przepony, iniekcja niskociśnieniowa) – hydroizolacje wykonujemy również na obiektach zabytkowych, wykonujemy izolacje pionowe i izolacje poziome ścian i fundamentów, pracujemy na materiałach posiadających zgodnie z wymaganiami określonymi w polskich normach aprobaty techniczne i wszelkie niezbędne certyfikaty. Dajemy wieloletnie gwarancje na nasze prace.

 • TYNKI RENOWACYJNE

 • LIKWIDACJA WYSOLEŃ

 • ODGRZYBIANIE BUDYNKÓW- likwidacja pleśni, zagrzybienia grzybami domowymi, skuteczne usuwanie skutków i przyczyn zagrzybienia. impregnacja drewna- zwalczanie i zapobieganie owadom technicznym szkodnikom drewna, impregnacja drewna, zwalczanie owadów w zabytkowych więźbach dachowych, stropach itp

 • OZONOWANIE pomieszczeń użytkowych – ekologiczna dezynfekcja ozonem, zwalczanie większości bakterii, roztoczy, wirusów i zarodników grzybów jak również przykrych zapachów (dym papierosowy itp.)

 • DRENAŻE OPASKOWE,  również NAPRAWA DRENAŻY,

 • czyszczenie, odglanianie, odgrzybianie i hydrofobizacja ELEWACJI – poprzez zastosowanie specjalistycznych środków unikamy potrzeby skrobania czy innego inwazyjnego sposobu czyszczenia. Po czyszczeniu przez naszą firmę elewacja nie wymaga ponownego malowania. Hydrofobizację polega na zabezpieczeniu ściany przed infiltracja wód opadowych. Hydrofobizacja zapobiega zawilgoceniu tynku, dzięki czemu nie dochodzi do ponownego zagrzybienia i zaglonienia.

 • ekspertyzy mykologiczno-budowlane, EKSPERTYZA/OPINIA MYKOLOGICZNA – ekspertyza dot. występującej w budynku biokorozji (grzyby pleśniowe, grzyby domowe, owady niszczące drewno), zawiera: identyfikację grzybów i owadów- technicznych szkodników drewna, przyczynę ich występowania, zalecenia i metody zwalczania w/w biokorozji. W zakres ekspertyzy wchodzą badania wilgotnościowe przegród, wydajność wentylacji oraz np. odkrywek ścian fundamentowych lub drewnianych stropów.

 • BADANIE POWIETRZA WEWNĘTRZNEGO pod względem ilościowego występowania zarodników grzybów pleśniowych – wykonujemy badanie ilościowe utworów grzybów pleśniowych w powietrzu jednego pomieszczenia lub całego mieszkania/domu. Badanie pokaże czy ilość utworów grzybów pleśniowych w powietrzu Państwa domu, biurze lub magazynie nie przekracza zalecanej normy. Wyniki są po  7 -10 dniach.

 • wynajmujemy osuszacze kondensacyjne – za pomocą osuszaczy kondensacyjych, metodą nieinwazyjną, pozbywamy się wilgoci technologicznej z przegród budowlanych,

 • remonty tarasów, izolacje tarasów, hydrofobizacja tarasów,

 • badania WILGOTNOŚCI ścian, posadzek, pomiary temperatury przegród budowlanych,

 • badania wydajności wentylacji grawitacyjnej,

 • badanie PUNKTU ROSY,
 • PRACE OGÓLNOBUDOWLANE

2201305092349

Realizujemy CAŁOŚCIOWE renowacje budynków oraz obiektów zabytkowych

Jako nieliczni łączymy orzecznictwo mykologiczne (opinie, ekspertyzy mykologiczne) z wykonawstwem.

OD 2007 ROKU JESTEŚMY RZECZOZNAWCAMI POLSKIEGO STOWARZYSZENIA MYKOLOGÓW BUDOWLANYCH oraz RZECZOZNAWCAMI PZITB W ZAKRESIE MYKOLOGII BUDOWLANEJ.


Pracownicy firmy "Ciak"

Pracownicy firmy "Ciak"

Nasi pracownicy są przeszkoleni w zakresie robót hydroizolacyjno-mykologicznych: osuszania i odgrzybiania obiektów. Posiadamy certyfikaty firm: Schombung, Deitermann, Remmers.

Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa uznało naszą firmę za najlepszą w branży w latach 2007-2009.

Do szczegółowego zapoznania się z ofertą zapraszamy do zakładek po prawej stronie.

JEŚLI MASZ PYTANIA – ZADZWOŃ!!! TEL. 502 663 909

admin in Firma, Osuszanie on lipiec 12 2012 » comments are closed

Ekspertyzy i opinie mykologiczne

4

owocnik grzyba tzw."domowego"

Od 2007 roku jesteśmy RZECZOZNAWCAMI w zakresie mykologii budowlanej. Wykonaliśmy ponad 100 ekspertyz mykologicznych budynków zabytkowych oraz zupełnie nowych.

Oferujemy:

EKSPERTYZĘ MYKOLOGICZNĄ

EKSPERTYZĘ MYKOLOGICZNO-BUDOWLANĄ

OPINIĘ MYKOLOGICZNĄ

ORZECZENIE MYKOLOGICZNE

BADANIE POWIETRZA NA OBECNOŚĆ GRZYBÓW PLEŚNIOWYCH

Ekspertyza mykologiczna dotyczy występującej w budynku biokorozji tj. grzybów pleśniowych, domowych, owadów technicznych szkodników drewna, glonów. Podczas wizji lokalnej wykonujemy niezbędne badania,podbieramy próbki, współpracujemy z certyfikowanymi labolatoriami.

Opracowana przez naszą firmę ekspertyza mykologiczna zawiera:

 • Wyniki dokonanych oględzin i badań –  opis stanu technicznego budynku, z uwzględnieniem zniszczeń (i ich rozmiaru) spowodowanych przez grzyby domowe, grzyby pleśniowe, bakterie, owady niszczące drewno oraz podanie przyczyn ich powstawania
 • Ocenę stanu istniejącego budynku
 • Badania wilgotnościowe przegród budowlanych oraz zgodnie z potrzebą badania laboratoryjne występujących grzybów pleśniowych
 • Dokumentację fotograficzną
 • Dokumentację techniczną – na rzutach zaznaczamy miejsca problemowe, obszar porażenia oraz elementy do naprawy lub wymiany
 • w naszych ekspertyzach proponujemy zalecenia i sposób usunięcia przyczyn porażenia budynku przez biokorozję z podaniem zakresu robót impregnacyjnych i odgrzybieniowo – remontowych

Ekspertyza mykologiczna jest prawną podstawą do podejmowania przez  inwestora decyzji o zakresie robót remontowo-budowlanych, modernizacyjnych, a nawet zakwalifikowania obiekt do rozbiórki.

(więcej…)

admin in Odgrzybianie, Opinie mykologiczne on lipiec 12 2012 » comments are closed

Odgrzybianie – dlaczego warto odgrzybiać?

wykwity grzybów pleśniowych

wykwity grzybów pleśniowych

Grzyby mają zły wpływ na samopoczucie, powodują bóle głowy, senność, nudność, wymioty, zmianę rytmu oddechowego oraz niedotlenienie krwi.

Dla dzieci, osłabionych, lub wystawionych na działanie stresu organizmów zagrzybienie jest ryzykiem utraty zdrowia, a w warunkach skrajnych nawet życia. Nie lekceważmy problemu zagrzybienia naszych mieszkań i domów.

Wiele obiektów budowlanych, a w szczególności mieszkań, przedszkoli, szkół i innych przeznaczonych na stały pobyt ludzi jest zagrzybionych. Przyczyn tego zjawiska jest wiele, od projektu przez wykonawstwo do użytkowania. (więcej…)

admin in Odgrzybianie on lipiec 12 2012 » comments are closed

Ozonowanie pomieszczeń

Ozon.

 • jest odmiana tlenu występująca we wszystkich stanach skupienia

 • w stanie gazowym składający się z trzech cząsteczek tlenu (O3)

 • jeden z najsilniejszych znanych utleniaczy

 • jest używany jako środek do ekologicznej dezynfekcji m.in. zanieczyszczonego powietrza (z czynników chorobotwórczych, alergennych ale również przykrych zapachów np. po pożarze, tytoniu), przeróżnych powierzchni i sprzętów w przemyśle

 • w wodzie ozon rozkłada się szybciej niż w powietrzu; na szybkość rozkładu ma wpływ odczyn i rodzaj zanieczyszczeń;

 • rozpuszczalność ozonu w wodzie jest 10 razy większa niż tlenu; wraz ze wzrostem temperatury wody rozpuszczalność ozonu maleje

 • gęstość- ozon / powietrze: 1,6; łatwo wypiera powietrze

 • powietrze zawierające ozon wpuszcza się do zbiorników wodnych co powoduje niszczenie drobnoustrojów, spala drobiny pochodzenia roślinnego i zwierzęcego

 • nietrwały, po około 20 minutach ulega rozpadowi generując cząsteczkę tlenu i niezwykle aktywny tlen atomowy

(więcej…)

admin in Ozonowanie on lipiec 12 2012 » comments are closed

Hydroizolacje budynków

przepona met. iniekcji niskocisnieniowejUsuwanie wilgoci z budynku to nasza specjalność.

Specjalizujemy się w kompleksowym osuszaniu budynków. Wykonujemy systemy hydroizolacji części podziemnych jaki i nadziemnych budynków. Dajemy na swoje prace wieloletnie gwarancje. Pracujemy na sprawdzonych materiałach renomowanych firm- Schomburg, Deitermann.

Wykonujemy:

- hydroizolacje poziome metodą iniekcji niskociśnieniowej oraz grawitacyjnej (tzw. przepony)

- hydroizolacje pionowe fundamentów i ścian piwnic

- drenaże opaskowe, odwodnienia

- osuszanie murów met. nieinwazyjną tzn. za pomocą osuszaczy kondensacyjnych oraz lamp na podczerwień

(więcej…)

admin in Osuszanie on lipiec 12 2012 » comments are closed

Wynajem osuszaczy kondensacyjnych

Jak działa osuszacz kondensacyjny:

Wilgotne powietrze z pomieszczenia zostaje przepuszczone przez wentylator nad parownikiem. Temperatura powietrza zostaje obniżona poniżej punktu rosy.

Nadmiar pary wodnej zostaje oddany przez powietrze w postaci kondensatu i zbiera się w pojemniku.

Pozbawione nadmiaru wilgoci powietrze po ogrzaniu do temperatury pokojowej, zostaje następnie ponownie wypuszczone na zewnątrz. (więcej…)

admin in Osuszanie on lipiec 12 2012 » comments are closed

Badanie czystości powietrza

inkubacja grzybów pleśniowych

inkubacja grzybów pleśniowych

Wykonujemy badanie czystości MYKOLOGICZNEJ powietrza WEWNĘTRZNEGO w:

mieszkaniach,

pomieszczeniach biurowych i przemysłowych

magazynach różnych branż, przewodach wentylacyjnych.


Jeśli martwi Cię przykry zapach w pomieszczeniu lub objawy alergiczne Twojego organizmu a ściany nie wykazują zagrzybienia grzybami pleśniowymi zalecamy przeprowadzenie kontrolnego badania czystości powietrza pod względem zawartości zarodników grzybów pleśniowych, które to najczęściej są przyczyną alergii oraz złego samopoczucia, bólów głowy itp.

Standardowo badamy powietrze wewnętrzne pod względem ilości zarodników grzybów pleśniowych oraz na dodatkowe zlecenie pod względem ich różnorodności gatunkowej (ze wskazaniem na gatunki patogenne, specjalistyczne badania labolatoryjne)

Wysyłamy również próbki do samodzielnego poboru przez klienta - dołączamy szczegółowy instruktarz odnośnie poboru próbek. Po odesłaniu do nas, inkubujemy próbki w odpowiednich warunkach i po ok.7-10 dniach odsyłamy wyniki.

(więcej…)

admin in Badanie czystości powietrza on lipiec 12 2012 » comments are closed

Kontakt

Firma Mykologiczno-Budowlana “CIAK”

ul.Świerkowa 22,   87-100 Toruń

email: j.ciak@osuszenie.pl

tel. 056 645 89 93

fax: 056 645 89 93

tel. kom. 502 663 909 ;

696 05 24 23

NIP: 879-025-00-71

Wykonujemy swoje usługi na terenie całej Polski ! Zapraszamy serdecznie do współpracy.

Właściciel i pracownicy firmy rodzinnej “Ciak”

admin in Firma on lipiec 12 2012 » comments are closed